Група от Фирми ТОБО е създадена през 1992 година с дейност Инвестиции, Проектиране и Строителство. С оглед изискванията на Нормативната база през последните години Фирма ТОБО ПРОЕКТ се е специализирала в Изготвянето и Процедирането на Технически Паспорти за Строителни Обекти. Фирмата има над 100 завършени обекти, за които са изготвени и регестрирани технически паспорти.

Работа със секция ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ

В раздел Заявка за Оферта Попълнете Даните за Конкретната Сграда, за която желаете паспортизация. В рамките на три работни дни ще получите оферта за услугата. При приемане на офертата от Ваша страна от секция Договор свалете, попълнете договора и го изпратете на адреса на фирмата, който може да намерите в секция Контакти. В рамките на три работни дни ще получите подписан договор, съответно специалистите на фирмата ще започната работа по обекта. При въпроси по офертата и необходимост от коментар, използвайте секция "Контакти".

Паспортизация

С НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ се регламентират правилата, нормите и задължителните срокове за извършване на техническа паспортизация на различните видове обекти. Група от фирми ТОБО е специализирана в изготвянето и процедирането на гореописаната документация.

Наредба за паспортизация