Фирмена дейност
Проектиране и изграждане на жилищни, административни и промишлени обекти, инженерна инфраструктура, енергийна инфраструктура, енергийни обекти, обекти за съхранение и продажба на горива, пътнически планински въжен транспорт, обследване на сгради за енергийна ефективност
Структура
Фирмената структура е изградена от следните 11 отдела: Архитектурен, Конструктивен, Геодезически, Инженерен, Правен, Счетоводен, Снабдяване, Административен, Проучване, Недвижими имоти и Информационен.
Групата ТОБО ползва голям брой асоцирани специалисти - технолози, геолози, еколози, специалисти по вертикална планировка и ландшафт както и певече от 80 строителни работници.
НАШЕТО ПРЕДИМСТВО

Като член на Камарата на строителите в България, още от създаването й, ТОБО ООД притежава УДОСТОВЕРЕНИЯ за право да изпълнява строежи, както следва :

 • №I - 008265 ( Іва група, за строежи от от Іва до Vта категория)
 • №II - 001782 (ІІра група, за строежи от ІІта и ІVта категория)
 • №III- 001841 (ІІІта група, за строежи ІІра и ІІта категория)
 • №IV - 004024 (IVта група, за строежи ІІра и ІІІта категория)
 • №V-005204 (Vта група )
 • - т.е. ТОБО има право да изгражда всякакви големи обекти.
Фирма ТОБО ООД притежава сертификати :
 • ISO 9001 : 2008, издаден от TUV Rheinland
 • ISO 14001 : 2004 и
 • BS OHSAS 18001 : 2007, издадени от TUV Rheinland
Фирма ТОБО ООД е вписана в Публичния Регистър (Агенция по енергийна ефективност на Република България) на фирми, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

ОПИТ

Фирма ТОБО ООД има опит в проучване, цялостно проектиране и изграждане от начало до край (“turn key project”) –пълен инженеринг, с въвеждане в експлоатация , както и във всякакъв вид реконструкция и ремонтни дейности на :

 • - жилищни сгради и комплекси;
 • - административни сгради;
 • - промишлени сгради;
 • - бензиностанции и газстанции; инсталации за светли, тъмни горива, LPG и SLG
 • - инженерна инфраструктура;
 • - енергийна инфраструктура
 • - хотели и ресторанти;
 • - пътнически въжен транспорт-туристически и ски лифтове;
 • - подемници за инвалиди и автомобили
 • - обследване за енергийна ефективност на сгради
Фирма ТОБО ООД има опит в проектиране и пълно изграждане на енергийна и електро - инфраструктура, и е изградила трафопостове и трансформаторни станции за всички построени от нея бензиностанции, жилищни комплекси, лифтови съоръжения (Пампорово, Трапезица), както и за много други индустриални обекти.

Защита на вашите данни
ТОБО ООД е администратор на лични данни и поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни, които ни предоставяте, и възможност за управление на данните и съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност (Вътрешно-фирмените правила за механизма на обработване и защита на личните данни), достъп до която можете да намерите, като потърсите линка Поверителност на нашия уебсайт.
Отчети ДЗЗД Консорциум Строителство Търново
ОПР 2015
ОПР 2016
ОПР 2017